Статут роздержавлених ЗМІ: особливості та механізм функціонування

Згідно Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів інформації» від 24.12.2015 до кінця 2019 року реформуванню підлягають усі місцеві ЗМІ, що були у державній та комунальній формах власності. Роздержавлені ЗМІ перереєстровуються у товариства з обмеженою відповідальністю (ТзОВ), приватні підприємства, стаючи самостійними суб’єктами господарювання. Цей процес викликає ряд питань юридичного характеру. Особливої уваги заслуговує етап написання Статуту роздержавленого ЗМІ, оскільки є багато нюансів, про які необхідно знати.

Так, законодавство  визначає, що організаційно-правову форму роздержавлений ЗМІ обирає на загальних зборах трудового колективу редакції з урахуванням особливостей функціонування підприємства та системи управління. Відповідно до обраної форми господарювання та особливостей діяльності ЗМІ, членами трудового колективу складається і затверджується Статут підприємства. Стаття 87 Цивільного кодексу України визначає : «юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, що після його прийняття учасниками стає установчим документом. Засновники (учасники) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, можуть у встановленому законом порядку затвердити статут, який є установчим документом, та провадити діяльність на його підставі». Слід зазначити і той нюанс, що після прийняття Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” ще не розроблено модельний статут ТзОВ з урахуванням змін в законодавстві, тому після 17 червня 2018 року необхідно розробити власний статут згідно нових вимог закону.

Тож які характерні відмінності між статутами приватного підприємства та товариства з обмеженою відповідальністю, і на які ознаки слід звернути увагу при обранні оптимальної форми господарювання?

Законодавче регулювання:

—  Статут товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТзОВ) регулюється Конституцією України, Цивільним  кодексом України, Господарським кодексом України та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

—  Приватне підприємство при написанні статуту керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України.

Засновники:

—  Статут ТзОВ не визначає  обмежень щодо засновників підприємства. Власниками можуть  бути  як юридичні, так і фізичні особи.

—  Власниками приватного підприємства можуть бути або фізичні особи (кількість необмежена), або одна юридична особа.

Організаційно-правові вимоги:

—  Процес розробки статуту ТзОВ здійснюється згідно прямих норм законодавства. Закон чітко визначає правовий статус, предмет та цілі діяльності, учасників товариства, їх права та обов’язки, органи управління та контролю, порядок  виходу з ТзОВ, регулює процес формування майна, статутний капітал, вклади учасників підприємства, розподіл прибутків і відшкодування збитків, організаційну структуру та трудові відносини.

—  Процес розробки статуту приватного підприємства супроводжується частковою відсутністю нормативного регулювання діяльності підприємств, тому при створенні документу доцільно врахувати власний досвід видавничої діяльності і особливості власного підприємства. Деякі положення статуту можна запозичувати із статутів підприємств інших організаційно-правових форм, якщо це не суперечить законодавству.

 Майнова відповідальність:

—  Статутний капітал ТзОВ поділений на частки, і відповідальність засновників товариства здійснюється лише у межах внесеної частки до статутного капіталу.

—  Приватне підприємство, як суб’єкт господарської діяльності, заснований на приватній власності фізичної особи (осіб) або юридичної особи. Статут може містити положення, які враховують приписи ст. 56 Господарського кодексу України  (далі ГКУ). Законодавчої норми, яка б передбачала стягнення на майно засновника підприємства, немає. Можливі стягнення із майна засновника на підставі ст. 128 ГКУ та положень статуту.

Перевагами приватного підприємства є широкі можливості самостійно визначати шляхи врегулювання окремих напрямів діяльності та компетенції керівних органів, можливість внесення при розробці статуту пропозицій трудового колективу, тощо.

Позитивним є проста структура підприємства, що спрощує систему управління ЗМІ.

Недоліками приватного підприємства є відсутність чіткого нормативного регулювання правового становища підприємства, що  створює небезпеку визнання недійсними деяких норм статуту у разі внесення до нього норм, що не передбачені безпосередньо для  приватних підприємств, але є  типовими для інших організаційно-правових форм.

Перевагами   товариства з обмеженою відповідальністю, як організаційно-правової форми, є  наявність механізму чіткого  нормативно-правового регулювання структури, органів управління, прав та обов’язків учасників. Формування статуту із прямою відповідністю до норм законодавства унеможливлює двояке трактування положень документу, зводить до мінімуму можливість визнати статут таким, що не відповідає чинному законодавстві, тобто захищає права  учасників товариства.

Таким чином, як товариство з обмеженою відповідальністю, так і приватне підприємство мають свої переваги та недоліки. Редакція самостійно визначає, яку форму господарювання обрати. Слід зазначити і той нюанс, що Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів інформації» не встановлює вимог до організаційно-правової форми новоствореного підприємства. Тобто видання може не обмежуватись лише створенням ТзОВ чи ПП, а обрати форму господарювання згідно власної стратегії розвитку.

Взірця статуту ТзОВ Кабмін та Мінюст наразі не запропонували. Тож щоб полегшити створення такого для редакцій газет, які обрали формою діяльності саме ТзОВ, юрист Ігор Федоренко в рамках проекту Тернопільського прес-клубу розробив електронний взірець такого Статуту (вже з урахуванням законодавчих змін). Усі редактори, яким потрібен такий взірець, можуть отримати його безкоштовно. Для цього слід звернутися з усною заявкою за телефонами 096-390-30-25 чи 050-528-03-15, або з письмовою – на адресу akardynal@ukr.net   

Марія Карабин , аналітикиня Коаліції ГО “Тернопільський центр реформ”

Loading...
Використання матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється тільки за умови прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на www.pressclub.te.ua