Tag Archives: соціологічгі дослідження

Оцінка умов праці українців

Згідно з результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у грудні 2016 року, 60% опитаних заявили, що працюють, 40% – ні. Серед тих, хто не працює, третина (32%) – пенсіонери, 27% – займаються домашнім господарством та доглядають за дітьми, 13% – навчаються, 21% – безробітні, але шукають роботу, 6% – безробітні і не шукають роботу. Найбільше працюючих на Сході (67%), дещо менше – на Заході (57%). Чим вища освіта респондентів, тим більше серед них працюючих.

Громадська думка населення України: ставлення до подій на Донбасі. Ціна миру

Загальнонаціональне дослідження громадської думки  населення України було проведене Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно з  Київським міжнародним інститутом соціології з 12 по 21 вересня 2014 року.  Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім  Автономної Республіки Крим  та Луганської області. В період опитування у Луганській області йшли інтенсивні військові дії, тому за рахунок Луганської області було відповідно збільшено квоту Донецької області, яка  за багатьма параметрами  мало відрізняється від населення Луганської області.   Усього було зібрано 2035 анкет.  Похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Обережно! Правдивих соціологічних досліджень значно менше

Будьте обережні з соціологічними опитуваннями і коментарями експертів. Правдивих соціологічних опитувань значно менше, ніж підставних, та й поважні дослідницькі установи часом «стрибають у гречку» з кандидатами. В Україні успіх на виборах дуже часто базується на аргументі прохідності/непрохідності, тому політики докладають чималих зусиль для того, щоб сформувати собі імідж прохідних або лідерів, а конкурентів опустити в рейтингу.