Звіт Комітету виборців України довгострокового спостереження за позачерговими виборами Президента України 25 травня 2014 р. (8-22 травня 2014 р.)

23.05.2014, 22:18
57 Переглядів

Основним викликом для позачергових виборів Президента України є неможливість належної організації діяльності окружних та дільничних виборчих комісій в Донецькій та Луганській областях. Внесені парламентом зміни до Закону “Про вибори Президента України” щодо посилення безпеки проведення виборів глави держави навряд чи дозволять стабілізувати ситуацію у двох найбільш проблемних регіонах держави та створити умови для належного функціонування виборчих комісій, безпечного голосування, належного обліку та збереження виборчої документації. Навіть якщо у день голосування вибори на жодній з виборчих дільниць в Донецькій та Луганській областях провести на вдасться, Закон “Про вибори Президента України” дозволяє встановити результати виборів Президента України незалежно від кількості виборчих дільниць, на яких голосування не відбулось або було визнане недійсним. Важливою загрозою для належної організації голосування та підрахунку голосів є утворення ДВК великих та середніх виборчих дільниць у складі 9 осіб, а також можливе саботування засідань комісій та голосування членами ДВК від кандидатів, які оголосили про припинення своєї участі у виборах (П.Симоненко, В.Цушко тощо). ОВК необхідно провести невідкладний пошук кандидатур на заміщення вакантних посад у складі ДВК, а також для збільшення кількісного складу ДВК до рівня, який би дозволяв забезпечити належну організацію голосування та підрахунку голосів виборців. ЦВК завершила прийняття актів, необхідних для забезпечення виконання вимог Закону “Про вибори Президента України”. В цілому, під час підготовки до проведення позачергових виборів глави держави ЦВК здійснювала свою діяльність з дотриманням положень виборчого законодавства. У перспективі роль ЦВК у забезпеченні безпеки виборчого процесу (насамперед, координаційна) має бути посилена, у тому числі шляхом внесення змін до законів, які визначають повноваження ЦВК. Значна частина змін, внесених парламентом до Закону “Про вибори Президента України” заслуговує на позитивну оцінку. У той же час, перегляд виборчого закону тричі протягом останнього місяця до дня голосування явно суперечить міжнародним стандартам, у тому числі принципу стабільності виборчого права. Деякі з останніх змін до закону, насамперед в частині скорочення строку передачі попередніх списків виборців ДВК, заслуговують на критичну оцінку. Передбачені останніми змінами до Закону “Про вибори Президента України” заходи безпеки у виборчому процесі можуть виявитись недостатніми для організації голосування у проблемних регіонах. З урахуванням того, що ОВК було складно утворити ДВК навіть у складі 9 осіб, можливість збільшення кількісного складу ДВК, передбачена останніми змінами до Закону, навряд чи усуне ризики в організації роботи ДВК у дні, що залишились до дня проведення голосування. Ключовою проблемою діяльності ОВК були і залишаються часті зміни у їх складі. У майбутньому, законодавцю необхідно внести до Закону “Про вибори Президента України” зміни, які запобігатимуть частому перегляду складу виборчих комісій.

Діяльність ДВК щодо підготовки до виборів ускладнюється декількома чинниками: 1) частими змінами у їх складі; 2) низьким рівнем підготовки членів ДВК до роботи в комісіях; 3) проблемами фінансового та матеріально-технічного забезпечення; 4) ризиком саботажу з боку членів комісій від кандидатів, які публічно заявили про відмову від подальшої участі у виборах. В проблемних регіонах актуальним залишається питання безпеки ДВК загалом та їхніх членів зокрема. Приміщення ДВК часто не пристосовані для організації голосування людей з особливими потребами.

Якість списків виборців, попри наявність певних проблем (порушення строків їх передачі ДВК, неточності тощо), загалом помітно зросла порівняно з попередніми виборами. Разом з тим, у ряді регіонів організація прийому заяв про внесення змін до бази даних Державного реєстру виборців, зміну місця голосування без зміни виборчої адреси була незадовільною. ДВК у багатьох випадках відмовляли виборцям у прийомі заяв про уточнення списків виборців, звужуючи тим самим їхні виборчі права. Під час підготовки до майбутніх виборів ЦВК варто провести широку інформаційну кампанію, спрямовану на роз’яснення порядку ведення Державного реєстру виборців та процедури складання і уточнення списків виборців.

Передвиборна агітація загалом здійснюється з дотриманням вимог виборчого законодавства. Випадки насильства, перешкоджання веденню агітації, підкупу виборців, використання адміністративного ресурсу носять поодинокий характер. Найбільшими проблемами агітації залишаються “джинса”, “чорний піар”, неможливість проведення агітації в окремих регіонах, беззмістовність агітаційної кампанії багатьох кандидатів.

ОГляд перебігу виборчої кампаніїз позачергових виборів Президента України за період з 8 по 22 травня

23.05.2014, 10:18
57 Переглядів