До уваги роботодавців Тернопільщини! Звіт 4-ПН подається за новою формою

23.04.2021, 12:24
537 Переглядів
Мінекономіки наказом від 18.03.2021 р. № 563 затвердило нову форму звітності №4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» та оновлений порядок її подання. Цей наказ опубліковано в «Офіційному віснику» від 16.04.2021 № 29. Оновлену форму слід подавати з цієї дати. Про це розповіли у Тернопільському обласному центрі зайнятості.
Вказаний наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування в Офіційному віснику України, а саме з 16.04.2021 року. Відтоді наказ Мінсоцполітики від 31.05.2013 р. № 317 втратив чинність.
Хто подає форму звітності №4-ПН?
Форму звітності №4-ПН заповнюють підприємства, установи та організації в разі запланованого масового вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у т.ч. ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи та організації (далі – підприємства) незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання.
Куди подавати звітність?
Звіт №4-ПН треба подати до міських, районних і міськрайонних центрів зайнятості та філій регіональних центрів зайнятості за місцем провадження господарської діяльності підприємства.
Коли подавати звіт №4-ПН?
Звіт подається не пізніше ніж за 2 місяці до вивільнення (в разі звільнення держслужбовців – не пізніше ніж за 30 календарних днів до вивільнення). Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подання інформації є перший після нього робочий день.
В якій формі можна подати звіт №4-ПН?
Форму №4-ПН подають в електронному (з накладенням кваліфікованого електронного підпису) чи паперовому вигляді (із засвідченням підписом керівника або особи, відповідальної за подання інформації).
Що треба вказати у формі звітності №4-ПН?
Вказується кількість осіб, яких передбачається вивільнити; дата наказу, яким було попереджено працівників про заплановане вивільнення; дата запланованого вивільнення працівників.
Нагадуємо, що відповідно до ст.48 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. №5067-VI, масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації юрособи) є одноразове або протягом:
1) одного місяця:
– вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві з чисельністю від 20 до 100 працівників;
– вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві з чисельністю від 101 до 300 працівників;
2) трьох місяців – вивільнення 20 і більше відсотків працівників незалежно від чисельності працівників.
Детальнішу інформацію можна отримати у місцевих підрозділах Тернопільської обласної служби зайнятості.
23.04.2021, 12:24
537 Переглядів